Wettelijke vermeldingen

Camping Presqu’île de Giens

Camping La Presqu’île de Giens: vind de juridische mededelingen en alle officiële informatie hieronder.

*****

4-sterren classificatie – Atout France – 26/10/2022

*****

» Url : https://camping-giens.com/
» Handelsnaam : S.A. ELC
» Rechtsvorm : Société Anonyme
» Kapitaal : 4.000.000 €
» Maatschappelijke zetel : 153, route de la Madrague – Giens – 83400 Hyères
» SIREN : 399119171
» BTW-nummer : FR01 399119171

Adres van de accommodaties

» Camping La presqu’île de Giens : 153, route de la Madrague – Giens – 83400 Hyères – Siret : 399119171 00011
» Tel. : +33 (0)4 94 58 22 86
» Email : info@camping-giens.com
» Datum van de 1ste publicatie : 28/12/2016
» Doel van de site : voorstelling van onderstaande accommodaties en verblijven

» Publicatiedirecteur, wettelijke vertegenwoordiger : M. Christian COULOMB.
» Verantwoordelijk uitgever, webmaster : Styleo.fr
» Ontwerp, uitgave, artistieke directie : Styleo.fr
» Redactie : Bérangère MATTIO, Christian COULOMB, Nicolas QUERON.
» Foto’s : © Camping La Presqu’île de Giens / © Laurent VACHIER / © ARIS / Photothèque Office du Tourisme d’Hyères-Les-Palmiers (© Hyères Tourisme / © Julien Mauceri).
» Ontwerp : Styleo.fr
» Hosting : Titan Datacenter – 1210 Chem. de la Plaine, 06250 Mougins

 

De site bevat :

– Inhoudelijke informatie ;
– Onlineverzameling van persoonlijke gegevens ;
– Onlinereservering.

Wet informatica en Vrijheid

De site is geregistreerd bij de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheid. U heeft het recht om de gegevens over uw persoon te bekijken, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (art. 34 van de Wet Informatica en Vrijheid).

Eigendom en auteursrecht

De site en de informatie op de site worden beschermd door de Franse wet op het intellectuele eigendom en door internationale conventies. De site (of elementen uit de inhoud van de site) mag niet worden gereproduceerd, gepubliceerd, herschreven, gewijzigd of doorgestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden (dit heeft geen betrekking op het gebruik in familiekring of privégebruik).